Slik oppretter du lynsystem

TippeStudio vil opprette et tippesystem som er klar til innlevering til Norsk Tipping.

Opprette lyn system
Opprette lyn system

Følg stegene fra 1 til 5 for å opprette et lynsystem. TippeStudio vil fylle inn et tippesystem som er klar for innlevering.

Levere lyn system
Lagre og levere inn lyn system

TippeStudio har opprettet et tippesystem med én sikkerkamp og tre utgangsrekker. Dette tippesystemet koster 236 kroner.

Sikkerkamp

Vi ser her at Aston Villa er valgt som sikkerkamp for dette systemet.

  1. Manchester City, Bournemouth, West Bromwich og Newcastle.
    Det er satt som krav at 3 eller 4 av disse må gå inn
  2. Manchester United, Derby, Huddersfield og Norwich.
    Det er satt som krav at 2 eller 3 av disse må gå inn
  3. Everton, Middlesbrough og Blackburn.
    Det er satt som krav at 1 eller 2 av disse må gå inn
Redusering

Dette systemet garanterer oss 10 rette eller mer hvis sikkerkampen og kravene til utgangsrekkene går inn.