Stamme og utgangsrekker

De fleste tippesystemer inneholder en stamme og én eller flere utgangsrekker. Du kan selvsagt legge på andre begrensninger, men du bør lære deg først som sist hva en stamme brukes til og hvorfor du f.eks. bruker utgangsrekker i systemene dine.

Å tippe system kan enkelt forklares som en metode der du filtrere ut rekker basert på dine kriterier/krav. En av disse kriteriene kan beskrives ved hjelp av utgangsrekker. Du bruker utgangsrekken til velge ut et utvalg av kamper og markerer tippetegn for disse. I høyre kolonne stiller du krav til antall rette. Rekker som ikke oppfyller dette kravet vil bli fjernet og dermed vil innleveringsprisen reduseres.

Alle dine tippesystemer baserer seg på en stamme. Stammen inneholder alle rekker innenfor denne stammen. Et eksempel på en matematisk stamme er som følger; 10 kamper tippes sikker og 2 kamper helgarderes.

9 rekker

Her ser vi at kamp 1 til 10 er markert som hjemme og kamp 11 til 12 er markert som hjemme, uavgjort og borte. Hvis vi deler opp stammen i enkeltrekker, så får vi 9 forskjellige rekker. For å fjerne uønskede rekker bruker vi her en utgangsrekke med to utgangstips.

5 rekker

Vi ser her at første rekke har to riktige markeringer, rekkene 2,3,4 og 7 har én riktig markering i forhold til utgangsrekken vår.

Vi ser her at rekke 5,6,8 og 9 ikke oppfyller kravet om én eller to riktige markeringer og vil bli fjernet fra systemet. Vi står da igjen med 5 rekker.

Et fullstendig system basert på hva vi har gått gjennom

Dette systemet består av 3 sikre kamper og 2 utgangsrekker som vi bruker til å filtrerer ut uønskede rekker.

system 287

Dette systemet består av 3 sikre kamper og resten er helgardert. Denne stammen vil inneholde 19683 forskjellige rekker. For å redusere rekkene ytterligere, har vi lagt til to utgangrekker.

Den første utgangrekken består av to utgangstips. Vi har valgt ut Chelsea og Arsenal, og satt som krav at vi bare ønsker de rekkene der én eller begge av disse oppgjørene ender med borteseier.

Den andre utgangsrekken består av syv utgangstips. Vi ønsker bare de rekkene i stammen der disse tippetgenen får to, tre, fire eller fem riktige markeringer.

Etter at vi har lagt til disse to utgangsrekkene, står vi igjen med 7980 rekker. Vi har med andre ord filtrert bort 11703 (19683 – 7980) uønskede rekker med denne metoden. Hvis alle kriteriene våre går inn er vi garantert 12 rette. Det blir selvsagt for dyrt å levere inn 7980 rekker. En har mulighet til å legge på ytterligere kriterier for å få ned prisen, men vi har valgt å bruke en reduseringsmetode som gir oss premiegaranti i dette eksemplet.

Hvis systemet går inn er vi garantert 10 rette eller mer med 287 forskjellige rekker.

Biblioteksystemer

Du kan også bruke ferdiglagde tippesystemer. Disse tippesystemene fungerer på samme måte som beskrevet over, men utgangsrekken og stammen er allerede definert. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle inn tippetegnene.

To av disse systemene er:

  1. Tippesystem U 9-0-222
  2. Tippesystem MU 9-0-483

Lynsystemer

TippeStudio kan også hjelpe deg å fylle ut tippetegnene i tippeystemene dine. Det eneste du velger er systempris. Se her for mer informasjon om hvordan du tipper lynsystemer.

Vi ønsker deg lykke til med tippingen!